klientské centrum CLEVER OFFICE: PRAHA: Anglická 336/ 21, 120 00 Praha 2 E-MAIL info@cleveroffice.cz - GSM +420 606 615 615 - TEL +420 296 180 999 - FAX +420 296 180 998

Modifikace společenské smlouvy s.r.o.

Novela zákona o soudních poplatcích a další zákonů kromě jiného osvobodila od soudního poplatku první zápis do obchodního rejstříku společnosti, jejichž zakladatelská listina obsahuje pouze povinné náležitosti podle občasnkého zákoníku a zákona o obchodních korporacích či její přípustné modifikace.

Novela zákona definuje dvě základní podoby zakladatelské listiny:

  • zakladatelská listina pro s.r.o. s jediným společníkem
  • společenská smlouva pro s.r.o. s více společníky

V obou případech je znění zakladatelských listin v podstatě shodné a hovoříme tak o tzv. "jednoduchém znění", které má zákonem dané povinné náležitosti či přípustné modifikace. Jestliže však potřebujete některá z ustanovení upravit odlišně od příslušných zákonných ustanovení, nelze využít zjednodušené varianty zakladatelských listin a je třeba je upravit individuálně.

Mezi povolené modifikace zakladatelských listin patří zejména:

  • zakotvení možnosti vyplácet zisk jiným osobám než společníkům
  • zakotvení pravomoci valné hromady rozhodovat o změně společesnké smlouvy, zrušení společnosti s likvidací a jmenováním likvidátora
  • zakotvení různých zvláštních práv spojených s podíly společníků
  • zakotvení některých dalších zvláštních práv a povinností

V případě zájmu o úpravy zakladatelských listin nás, prosím, kontaktujte.