klientské centrum CLEVER OFFICE: PRAHA: Anglická 336/ 21, 120 00 Praha 2 E-MAIL info@cleveroffice.cz - GSM +420 606 615 615 - TEL +420 296 180 999 - FAX +420 296 180 998

Ostatní služby společnostem

Naše společnost poskytuje kromě poskytování sídel, prodeje a zakládání společností řadu dalších služeb, které Vám pomohou usnadnit administravu spojenou s činností společnosti.

Ostatní služby společnostem Našim klientům nabízíme:

  • vedení účetnictví, daňové a ekonomické poradenství
  • tvorbu webových stránek s možností jednoduché správy
  • outdoor reklamu na velkoplošných LED obrazovkách na nejrušnějších místech v Praze
  • správa datových schránek
  • změny v již existujících společnostech
  • prodej a odkup existujících společností

Vykupujeme již existující společnosti s transparentní historií:

Vlastníte-li společnost s transparentní historií, ale již ji nepotřebujete, rádi ji od vás vykoupíme. Společnost musí mít transparentní historii a řádně vedené účetnictví vč. všech náležitostí, nesmí mít závazky ani zaměstnance. Pokud toto Vaše společnost splňuje, potřebujeme pro posouzení nabídky následující :
  • potvrzení o bezdlužnosti od finančního úřadu, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení a celního úřadu
  • prohlášení o bezdlužnosti společnosti od stávajícího majitele/ů a jednatele/ů společnosti (dle zákona ručí veškerým svým majetkem za případné nesrovnalosti mezi stavem uvedeným v prohlášení a skutečným stavem)
  • kompletní účetnictví společnosti, zejména DPPO vč. příloh za poslední uzavřené účetní období a aktuální výkaz zisků a ztrát a rozvahu v plném rozsahu
  • vyhrazujeme si právo vyžádat si další potřebné podklady nutné ke zpracování nabídky a k posouzení stavu společnosti, bude-li to nezbytné

V případě, že máte zájem o některou z našich doplňkových služeb, prosím kontaktujte nás, abychom Vám mohli vytvořit individální cenovou nabídku přesně dle Vašich požádavků a potřeb.